18 iyul 2015-cü il tarixindən etibarən Şirkətimizin Nizamnamə kapitalı 32 516 000 manat qeydə alınmışdır

18 iyul 2015-cü il tarixindən etibarən Şirkətimizin Nizamnamə kapitalı 32.516.000 manat qeydə alınmışdır və Nizamnaməyə müvafiq dəyişiklik edilmişdir.