Nəqliyyat

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

Bu sığorta növü, fərdi (fiziki) müştərilərin sosial müdafiəsini təmin edir. Eyni zamanda avtonəqliyyat sahiblərini əhalinin riskinə görə də sığortalıyır.

Avtonəqliyyat Vasitələrinin Könüllü Sığortası (KASKO)

“Xalq Sığorta” ASC fiziki şəxslərə avtonəqliyyat vasitələrinin könüllü sığortasını (KASKO) təklif edir.

Su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

Bu sığorta məhsulu, su nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin və ya su nəqliyyat vasitəsinin istismarına aidiyyəti olan şəxslərin onlara məxsus olan və ya hüquqi olaraq icarəyə götürdükləri gəmilərin zədələnməsi, yaxud məhv olması hallarında sığorta təminatı verən dəniz sığortası növüdür.

Podratçıya məxsus olan qurğu və avadanlıqların sığortası

Mürəkkəb və bahalı avadanlıq aldıqda, Sizin ücün onların daimi işlək vəziyyətdə olmağı zəruridir. Problemin bir hissəsini avadanlığa baxım və təmir işləri həll edə bilər.